Μην ακυρώνετε το παρελθόν. Ότι ζήσαμε καλό η κακό μας άνοιξε τα μάτια, μας έκανε καλύτερους, μας έμαθε κάτι παραπάνω.

(via neverletyourhopesdie)